Over NVT

Wat is NVT?

Nederlands als moedertaal (NT1) is een bekend begrip, dan leer je Nederlands in een Nederlandstalige omgeving terwijl het Nederlands ook je moedertaal is. Voor de meesten is NT2 (Nederlands als tweede taal) ook een bekend begrip. NT2-leerders hebben Nederlands niet als moedertaal, maar leren het Nederlands wel in een Nederlandstalige omgeving. Of, met andere woorden: de leerlingen of studenten horen het Nederlands dagelijks om zich heen.

Maar NVT (Nederlands als vreemde taal) is voor sommigen nog een wat minder bekend begrip. We spreken over NVT als de leerlingen of studenten Nederlands leren in een niet-Nederlandstalige omgeving. Hier horen de leerders het Nederlands niet of nauwelijks buiten de les, zoals het geval is in het Caribisch gebied.

De situatie in het Caribisch gebied

De eilanden binnen het Koninkrijk zijn rijk aan talen. Iedereen spreekt wel twee of meer talen, soms zelfs binnen hetzelfde gesprek. Op de Benedenwindse eilanden, Aruba, Curaçao en Bonaire, is het Papiaments de meest gebruikte omgangstaal, op de Bovenwinden wordt het Engels het meest gebruikt. Andere veel voorkomende talen zijn Spaans, Kreyol, Frans, Portugees, Arabisch, Chinees en Hindi. Het Nederlands is een van de (off­iciële) talen binnen deze meertalige samenlevingen, maar heeft wel een bijzondere positie door zijn geschiedenis.

Op scholen is het Nederlands altijd een vak en vaak is het zelfs de instructietaal (met name op de Benedenwindse eilanden). Het gevolg: veel leerlingen krijgen les in een voor hen vreemde taal. Hierdoor ontstaat natuurlijk frictie: deze leerlingen krijgen les op dezelfde manier als Nederlandse leerlingen, zonder dat ze zich in dezelfde Nederlandstalige omgeving bevinden. Er is dus nood aan een andere benadering: zowel voor het vak Nederlands als voor de andere vakken die in het Nederlands gegeven worden.
Daarom past een ‘vreemdetaalbenadering’ voor Nederlands beter bij de leerlingen in het Caribisch gebied die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Steeds meer worden de samenlevingen zich ervan bewust dat de meertalige situatie van de eilanden een specifieke benadering vraagt: zowel voor het talenonderwijs als voor het Nederlands – NVT, dus – dat past bij de leerlingen in de Caribische meertalige context.
Spring naar de inhoud